liikumisvabadus.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee Eesti riiklike ja ühiskondlike objektide ligipääsetavust kaardistav osa.

E-post: liikumisvabadus@invainfo.ee
 


edukas.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee Töö- ja Koolituse osa, mis on suunatud peamiselt erivajadustega inimestele leidmaks informatsiooni töö ja koolitus võimaluste kohta.

E-post: edukas@invainfo.ee
 


suhtlus.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee suhtluse ja nõuande osa, mis on suunatud peamiselt erivajadustega inimestele, et leida hõlpsasti vajalikke nõuandeid oma probleemide lahendamiseks. Jagada oma kogemusi teistega ning olla kursis erinevate sündmustega, millest võiks osa võtta ka puudega inimene.

E-post: suhtlus@invainfo.ee