liikumisvabadus.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee Eesti riiklike ja ühiskondlike objektide ligipääsetavust kaardistav osa.

E-post: liikumisvabadus@invainfo.ee